May 07, 2015

Blom ASA endrer navn til NRC Group ASA og fortsetter å posisjonere seg for vekst innen infrastruktur ved å erverve Svensk Järnvägsteknik AB

Oslo, 7. mai 2015 - Det vises til melding fra Blom ASA ("Blom") den 23. april 2015, der det ble meldt at Blom hadde inngått en avtale om å slå sammen virksomheten med Team Bane AS ("Team Bane"). For videre å bygge et nordeuropeisk selskap innen banerelatert infrastruktur og geografisk informasjon, har Blom inngått en avtale om å erverve Svensk Järnvägsteknik AB og dets datterselskaper ("SJT") i tillegg til den allerede annonserte sammenslåingen med Team Bane ("Transaksjonene"). Team Bane og SJT er ledende spesialister innen banerelatert infrastruktur i Norge og Sverige, respektivt.

I forbindelse med Transaksjonene, vil det børsnoterte morselskapet Blom ASA skifte navn til NRC Group ASA ("NRC Group"). NRC Group vil være godt posisjonert i infrastruktursegmentet i Nord- Europa, med en sterk posisjon i markedet for entreprise innenfor banerelatert infrastruktur i Norge og Sverige. Det ventes sterk vekst i disse markedene i de kommende år. NRC Group leverte en kombinert omsetning på NOK 954 millioner og EBITDA på NOK 97 millioner i 2014.

Bakgrunn og rasjonale
Markedene for geografisk informasjon og infrastrukturentreprise, og særlig jernbanesegmentet, forventes å vokse vesentlig over de kommende år. I juni 2013 vedtok Stortinget en transportplan for norske jernbaner på NOK 173 milliarder for perioden 2014 - 2023. I Sverige ble en transportplan på SEK 522 milliarder for perioden 2015-2025 vedtatt av den svenske regjeringen i april 2014.

I henhold til Bloms budsjett for 2015, er nær 28 prosent av Bloms omsetning forventet å stamme fra Infrastruktursegmentet, opp fra 20 prosent i 2014, som gjør det til det raskest voksende segmentet i Blom. Blom har en sterk historikk fra jernbaneprosjekter i UK og Tyskland, men har ikke lykkes i samme grad i det skandinaviske jernbanemarkedet. Team Bane og SJT har etablerte klientforhold, alle nødvendige sertifiseringer, historikk og entreprisekompetanse i Norge og Sverige innenfor jernbanesektoren, og er således en plattform for å bringe Bloms tjenester inn i det norske og svenske jernbanemarkedet.

Sammenslåingen av Team Bane og SJT medfører betydelig potensiale for økt nyttiggjøring av ansatte, maskineri og utstyr over det norske og svenske infrastrukturmarkedet. I tillegg vil størrelsen på det sammenslåtte selskapet skape synlighet og attraktivitet som arbeidsgiver og gi tilgang til kapital. Videre har Team Bane og SJT identifisert og er i dialog med potensielle ytterligere konsolideringspartnere.

Det sammenslåtte selskapet
NRC Groups strategi vil være å utnytte den sterke markedsveksten innenfor infrastrukturrelatert entreprise i Norden og geografisk informasjon i Nord-Europa. NRC Group vil være unikt posisjonert som følge av sine kvalifikasjoner som dekker hele verdikjeden nødvendig for å påta seg alle typer banerelaterte infrastrukturprosjekter. NRC Group vil skille seg ut ved å ha en kompetansebasert forretningsmodell, og ved å inngå partnerskap med ledende internasjonale aktører, samt ved å ha de beste spesialistene i industrien ansatt i egen virksomhet, med ytterligere kapasitet gjennom innleie av ressurser ved behov.

NRC Group leverte en kombinert omsetning på NOK 954 millioner og EBITDA på NOK 97 millioner i 2014. Gruppen viste en omsetning på NOK 133 millioner og en EBITDA på -27 millioner i Q1 2015. Første kvartal er et sesongmessig svakt kvartal i alle tre selskaper. Ordrereserven for NRC Group var NOK 1 024 millioner per utløpet av Q1 2015.

"Jeg er begeistret over å kunne presentere nye NRC Group i dag. Blom er et selskap med en solid balanse og lønnsom vekst, særlig fra infrastrukturvirksomheten. Team Bane og SJT er eksponert mot de sterkt voksende norske og svenske markedene innenfor banerelatert entreprise, og muliggjør tilgang for Blom til disse viktige markedene. Den nye NRC Group vil være et ledende konsern som er rigget for den forventede sterke veksten innen infrastruktur, særlig innenfor jernbanesegmentet. Vi vil ha track-record, kompetansen, størrelsen og posisjonen som er nødvendig for å lykkes", sa Trygve Bruland, styreleder i Blom.

NRC Group vil annonsere en ny utbyttepolitikk og et aksjeinvesteringsprogram for ansatte på egnet tidspunkt etter Transaksjonene.

Transaksjonene
Som annonsert 23. april 2015, vil sammenslåingen av Blom og Team Bane gjennomføres som en aksjetransaksjon med et bytteforhold på 50-50. Oppgjør for ervervet av SJT vil bli gjort ved en kombinasjon av aksjer i NRC Group, kontanter og en selgerkreditt på SEK 16 millioner. Etter Transaksjonene, vil de nåværende aksjonærene i Blom, Team Bane og SJT eie 43,5, 43,5 og 13,0 prosent av NRC Group, respektivt. I tillegg vil aksjonærene i SJT motta SEK 180 millioner i kontant betaling, som vil finansieres med en kommitert bankfasilitet fra DNB, betinget av normale vilkår knyttet til enighet om endelige lånedokumentasjon og betingelser for utbetaling.

Etter Transaksjonene, vil NRC Group ha 22,2 millioner utestående aksjer og en samlet netto rentebærende gjeld på NOK 182 millioner per Q1 2015, justert for ny gjeld relatert til Transaksjonene.

Due diligence er blitt gjennomført og endelige transaksjonsdokumenter er inngått med aksjonærene i Team Bane og SJT. Gjennomføring av Transaksjonene er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i Blom, som er forventet avholdt 28. mai 2015. Aksjonærer som eier ca 74 prosent av de utstedte aksjene i Blom har ugjenkallelig forpliktet seg til å stemme for Transaksjonene. De nye aksjene som skal utstedes på gjennomføring av Transaksjonene til aksjonærene i Team Bane og SJT vil bli notert på Oslo Børs etter offentliggjøring av et prospekt eller tilsvarende noteringsdokument i henhold til verdipapirhandelloven og gjeldende regler for Oslo Børs, som forventes å finne sted kort tid etter generalforsamlingen.

Gjennomføring av Transaksjonene forventes å finne sted rundt 28. mai 2015.

DNB Markets er finansiell rådgiver for NRC Group. Advokatfirmaet Schjødt AS er juridisk rådgiver for NRC Group. Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for Team Bane i forbindelse med NRC Groups erverv av SJT.

Analytiker- og investorpresentasjon
En presentasjon av Transaksjonene og NRC Group for analytikere og investorer vil bli avholdt på Hotel Continental, Stortingsgata 24, Oslo, kl 12.00 i dag, 7. mai 2015. Vennligst registrer din tilstedeværelse ved å sende en e-post med navn og firma til ca@dnb.no.

Ytterligere informasjon:
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Trygve Bruland, styreleder i Blom, +47 41146000

Om Blom
Blom er en av Europas største selskaper innen kartlegging fra luften. Selskapet har ca. 400 ansatte, hvorav ca. 250 i selskapets produksjonsenheter i Romania og Indonesia. Blom leverte en omsetning i 2014 på NOK 234 millioner og en EBITDA på NOK 15 millioner.

Om Team Bane
Team Bane er en totalentreprenør innen banerelatert infrastruktur i Norge, og ble stiftet i 2011. Team Bane har etablert seg som en ledende aktør i det norske markedet med en posisjon som nummer 2 basert på omsetning. Team Bane har 128 ansatte og leverte en omsetning i 2014 på NOK 323 millioner og en EBITDA på NOK 20 millioner.

Om SJT
SJT ble etablert i 1999 og er en totalentreprenør innen banerelatert infrastruktur i Sverige. SJT har en markedsposisjon som nummer 3 i Sverige. SJT har 71 ansatte og leverte en omsetning i 2014 på NOK 397 millioner og en EBITDA på NOK 61 millioner.

Contact us

Henning Olsen

Henning Olsen

CEO

+47 91 74 15 92

henning.olsen[at]nrcgroup.com

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.