Jun 03, 2015

NRC GROUP - REGISTRERING AV KAPITALFORHØYELSE

Det vises til melding om gjennomføring av oppkjøp av Svensk Järnvägsteknik AB 2. juni 2015. Kapitalforhøyelsen relatert til utstedelse av vederlagsaksjer er nå registrert i Foretaksregisteret, og selskapets aksjekapital er nå NOK 22 635 985 fordelt på 22 635 985 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Contact us

Henning Olsen

Henning Olsen

CEO

+47 91 74 15 92

henning.olsen[at]nrcgroup.com

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.