Jun 02, 2015

NRC GROUP - GJENNOMFØRING AV OPPKJØP AV SVENSK JÄRNVÄGSTEKNIK AB

Det vises til melding datert 7. mai 2015 vedrørende NRC Group ASAs oppkjøp av Svensk Järnvägsteknik AB. Gjennomføring av transaksjonen har nå funnet sted. Kontantvederlaget er gjort opp og vederlagsaksjene forventes levert til de tidligere aksjonærene i Svensk Järnvägsteknik AB rundt 3. juni 2015. De nye aksjene vil bli plassert på et eget ISIN og ikke bli notert på Oslo Børs før et informasjonsdokument er blitt offentliggjort i tråd med gjeldende verdipapirlovgivning. Som følge av styrets beslutning om å utstede vederlagsaksjer vil selskapets aksjekapital øke med NOK 2 891 139 til NOK 22 635 985 ved utstedelse av 2 891 139 nye aksjer.

Contact us

Henning Olsen

Henning Olsen

CEO

+47 91 74 15 92

henning.olsen[at]nrcgroup.com

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.