May 29, 2015

NRC GROUP - GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅING MED TEAM BANE OG REGISTRERING AV NYTT NAVN

Oslo, 29. mai 2015: Det vises til meldinger datert 23. april 2015 og 7. mai 2015 vedrørende Blom ASA's sammenslåing med Team Bane og Svensk Järnvägsteknik AB og den tilhørende navneendringen til NRC Group ASA. Gjennomføring av sammenslåingen med Team Bane har nå funnet sted, og vederlagsaksjer forventes levert til de tidligere aksjonærene i Team Bane rundt i dag. Etter registrering i Foretaksregisteret av kapitalforhøyelsen relatert til utstedelse av vederlagsaksjene, er selskapets aksjekapital nå NOK 19 744 846 fordelt på 19 744 846 aksjer, hver pålydende NOK 1. De nye aksjene vil bli plassert på et eget ISIN og ikke bli notert på Oslo Børs før et informasjonsdokument er blitt offentliggjort i tråd med gjeldende verdipapirlovgivning. I forbindelse med gjennomføringen, er det nye navnet NRC Group ASA blitt registrert i Foretaksregisteret.
Gjennomføring av oppkjøpet av Svensk Järnvägsteknik AB forventes å finne sted i løpet av få dager.

Contact us

Henning Olsen

Henning Olsen

CEO

+47 91 74 15 92

henning.olsen[at]nrcgroup.com

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.